Váš tvorca
optimalizovaného
informačného systému

Spoločnosť AITEN, a. s., je významnou spoločnosťou na trhu informačných technológii a Business Managementu.

Počas svojej existencie na trhu sme sa vyvinuli na modernú, profesionálnu a dynamicky sa rozvíjajúcu spoločnosť s unikátnym prístupom k informačným technológiám. Svojim zákazníkom dnes poskytujeme na mieru šité komplexné riešenia v oblastiach systémovej integrácie, správy a údržby technologických zariadení, riadenia projektov, správy technickej dokumentácie a mnohých ďalších.