Etický kódex

Etický kódex spoločnosti AITEN, a. s. (súbor na stiahnutie, PDF)