O spoločnosti

Od svojho založenia spoločnosť AITEN pracuje s dôrazom na vysokú
profesionalitu.
Profesionalitu ponúkaných riešení, ako aj profesionalitu vo vzťahoch so zákazníkmi. To nám umožňuje vytvoriť dokonalý tím so zákazníkom. To je cesta ako byť úspešný vo vysoko konkurenčnom prostredí IT a Business Managementu. To je cesta k profesionálnym produktom a službám.

História

Pochopenie potrieb
zákazníka

AITEN, a. s., bol založený v roku 1997. Jeho vznik vyplynul z hľadania partnera schopného vytvoriť pre Slovenské elektrárne kvalitný integrovaný informačný systém. Ako samostatná spoločnosť sa AITEN zaoberá aj tvorbou ďalších produktov a služieb, predovšetkým v oblasti softvérových aplikácií a služieb Business Consultingu, na báze moderných technológií a metodík podporujúcich obchodné aktivity a úspech svojich zákazníkov. k najvýznamnejším patrí komplexné riadenie investičných projektov, správa a údržba technologických zariadení, správa technických informácií, realizácia BPR projektov a implementácia manažérskych systémov.

Tím
profesionálov

Ambíciou spoločnosti je budovať kvalitné informačné systémy a dodávať iba špičkové produkty.
V duchu tejto vízie je naša personálna politika postavená na ponúkaní príležitostí pre najschopnejších profesionálov.
Aj vďaka tomu sme držiteľmi viacerých významných ocenení a certifikátov.

Blízko k našim
zákazníkom

Sídlom akciovej spoločnosti AITEN je Bratislava. Na základe požiadaviek našich zákazníkov sme vytvorili pracovisko v Mochovciach.

Poslanie

Zdieľame so zákazníkom jeho vízie a ciele

Našim poslaním je pomáhať našim zákazníkom v dosahovaní ich vízií a cieľov prostredníctvom profesionálnych riešení v oblasti informačných technológií a Business Managementu. Tieto riešenia navrhujeme v tímovej spolupráci so zákazníkom. Sme presvedčení, že tak sa dá dosiahnuť vyššia kvalita riešenia a spokojnosti užívateľov. Spolupráca s partnermi, ktorí určujú smer v IT a progresívnych manažérskych systémoch dáva našim riešeniam dlhodobý rozmer.