Referencie

AITEN, a. s., od svojho vzniku v roku 1997 realizoval množstvo úspešných projektov. Kvalitu, prínosy a pridanú hodnotu našich riešení vedia potvrdiť aj naši najvýznamnejší zákazníci:

Slovenské elektrárne, a. s.

BRATISLAVA

Procesný model, riadenie projektu reštrukturalizácie, riadenie projektu IIS, systémová integrácia, dodávka prostriedkov informatiky, dodávka CAD systémov, digitálneho archívu technickej dokumentácie, systém PROTIS pre MO34, systému investičného controllingu, ARTEMIS MS Project, Primavera, služby projektovej kancelárie, riadenie projektového portfólia. Prepojenie systémov SAP a existujúcich aplikácií IIS – SE. Príprava nového dátového centra a sťahovanie kompletnej ICT infraštruktúry z pôvodných dátových centier a serverovní. Migrácia poštového systému z Lotus Notes na Microsoft Exchange. Konsolidácia IT infraštruktúry, centralizácia. Implementácia riešení pre správu IT infraštruktúry. Integrácia aplikácií. Riešenia pre vysokú dostupnosť a Disaster recovery. Centralizácia JIPS. Implementácia Skype for Business, integrácia s riešeniami Polycom.

VUJE, a. s.

TRNAVA

Implementácia riešenia Microsoft Project Server. Realizácia projektu „Office 2010“ a „Windows 7“. Rekonštrukcia systému pre monitorovanie, riadenie a zvýšenie bezpečnosti prístupu užívateľov do Internetu (implementácia Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Enterprise Edition). Správa PC a mobilných zariadení - Implementácia Microsoft System Center Configuration Manager 2012. Komunikačný systém VUJE, a. s. - Implementácia Microsoft Lync. Upgrade „Systému elektronickej pošty VUJE“ na verziu Microsoft Exchange 2010. Poskytovanie služieb správy IT. Zvýšenie bezpečnosti externého prístupu do IS VUJE. Ochrana dokumentov (implementácia RMS). Auditovanie AD VUJE. Náhrada TMG (implementácia McAfee Web Protection). Náhrada ForeFront for Exchange (implementácia McAfee Email Protection). Správa mobilných telefónov – MS Intune. ADFS pre single sign-on do Azure a Office 365. SQL Server 2016. Konsolidácia súborového systému. Konsolidácia a automatizácia správy DNS a DHCP. Skype for Business. Manažment virtualizačnej platformy Hyper-V. SharePoint 2016. Azure Information Protection

JAVYS, a. s.

BRATISLAVA

Poskytovanie služieb pre podporu prevádzky informačných systémov a rozvoja IT infraštruktúry, outsourcing služieb správy IT v oblastiach Active Directory a aplikácie, dodávka technológie Manažment PC (MPC), implementácia Microsoft System Center Configuration Manager 2007 SP2/R2, upgrade na Microsoft Windows Server 2008, Windows 7 a Office 2010. Dodávka aplikácií Integrovaného informačného systému pre prevádzku. Konsolidácia IT infraštruktúry. Implementácia riešení pre správu IT infraštruktúry. Integrácia aplikácií. Riešenia pre vysokú dostupnosť. a 2.2 BIDSF Documentation configuration management system: Podpora vyvinutého a implementovaného systému na sledovanie rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva na Slovensku pre republikové úložisko. BIDSF B6.4A - Databáza vyraďovania – technologický upgrade.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.

BRATISLAVA

Riadenie projektu IIS, implementácia investičného controllingu a MSP Centrál. Obnova FW, Web Proxy a E-mail security zariadení.

TEKO, a. s.

KOŠICE

Riadenie projektu IIS, systémová integrácia, implementácia investičného controllingu s prepojením na ekonomiku.

NUPSESO, a. s.

NITRA

Konsolidácia IT. Poskytovanie služieb správy IT.

SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA, spol. s r.o.

Implementácia systému Primavera, konzultačné služby pri plánovaní projektov.

D4R7 Construction, spol. s r. o.

Implementácia systému Primavera, konzultačné služby pri plánovaní projektov.

JE PA Zrt.

PAKS, HU

Návrh, riadenie a koordinácia programu BPR (Business Process Reengineering). Návrh a tvorba stratégie, procesného modelu, funkčného modelu a organizačnej štruktúry spoločnosti. Návrh a zavedenie systému pre Project Management a Risk Management. Podpora pri budovaní IMS (integrovaného manažérskeho systému). Vypracovanie návrhu organizácie a komunikácie zmenovej prevádzky.

Istroenergo GROUP, a. s.

LEVICE

Implementácia systému Primavera, konzultačné služby pri plánovaní projektov.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Štúdia uskutočniteľnosti na projekt „Dátové centrum rezortu školstva“ a konzultácie pri príprave a realizácii 1. a 2. etapy projektu. Štúdia uskutočniteľnosti na projekt „Migrácia databáz a aplikácií do dátového centra (DC) rezortu školstva“. Štúdia uskutočniteľnosti na projekt „Manažment PC“ pre základné a stredné školy. Analýza a návrh procesov pre projektové riadenie. Školenie a príprava zamestnancov z projektového riadenia. Služby technickej podpory a správy Dátového centra rezortu školstva.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Spolupráca pri príprave a realizácii projektu „Vybudovanie výskumného centra AgroBioTech“.

Centrum vedecko-technických informácií

Spolupráca pri príprave a realizácii projektu „Dátové centrum pre výskum a vývoj“.

Slovenská akadémia vied

Spolupráca pri príprave projektu „Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie“.

DECOM, a. s.

TRNAVA

Konsolidácia IT. Poskytovanie služieb správy IT.

JESS, a. s.

BRATISLAVA

Poskytovanie služieb pre podporu prevádzky informačných systémov a rozvoja IT infraštruktúry, outsourcing služieb správy IT v oblastiach servery a Active Directory, realizácia projektu „Virtuálna serverová platforma“. Zhotovenie a implementácia Informačného systému pre riadenie dokumentov.