Kontakt

AITEN, a. s.

SÍDLO TRNAVA
Okružná 5
917 01 Trnava
Slovenská republika
právna forma: akciová spoločnosť
zapísaná v OR SR pri OS Trnava, Odd.: Sa, Vl. č.: 10016/T
IČO: 36221945
DIČ: 2020162650
IČ DPH: SK2020162650
e-mail: aiten@aiten.sk
tel.: +421 33 599 2801
Pracovisko Mochovce
AITEN, a. s.
INPAKO - Budova spúšťania
areál Atómových elektrární Mochovce
935 39 Mochovce, Slovenská republika
tel.: +421 33 599 2851

Kontaktný formulár