Systém kvality

História a súčasnosť systému manažérstva kvality

História implementácie certifikovaného systému riadenia v AITEN, a. s., siaha takmer až k počiatku vzniku našej spoločnosti. Prvé kroky sme urobili v roku 1998 a o dva roky neskôr, v októbri roku 2000, sme zavŕšili proces budovania systému splnením požiadaviek medzinárodnej normy ISO 9001:2000 úspešným absolvovaním certifikačného auditu. Funkčnosť systému potvrdili aj následné kontrolné a recertifikačné audity spoločnosti TÜV NORD.

V zmysle neustáleho rastu očakávaní zainteresovaných strán a nastúpeného trendu zlepšovania, vykonávajú pracovníci certifikačnej spoločnosti TÜV SÜD pravidelné recertifikačný audity, ktoré potvrdzujú zhodu nášho vybudovaného Integrovaného Systému Manažérstva s požiadavkami normy ISO 9001:2015 a ISO/IEC 27001:2013 v odbore:

„Riadenie projektov. Návrh, vývoj, dodávka a integrácia manažérskych a informačných systémov“.

Pre riadenie projektov je v dokumentácii a vo výkone aplikovaná metodika založená na požiadavkách normy ISO 10006 (Manažérstvo kvality. Návod na kvalitu v manažérstve projektovania.), ktorá je taktiež potvrdená certifikátom.

Premietnutie riešenia environmentálnych požiadaviek, BOZP a PO do systému riadenia našej spoločnosti je tiež samozrejmosťou.

Uvedomujeme si narastajúci význam existencie funkčného Integrovaného systému manažérstva a chceme ho ďalej zdokonaľovať.

Naše motto je: " Náš zákazník si zaslúži, aby sme vedeli viac."

Politika integrovaného systému manažérstva

My, zamestnanci spoločnosti AITEN, a. s., si uvedomujeme a prijímame svoju zodpovednosť pri riadení projektov, návrhu, vývoji, dodávkach a integrácii manažérskych a informačných systémov. Svojim zákazníkom dokážeme vytvoriť produkty a poskytnúť služby vyššej kvality, a zároveň zabezpečiť a zaručiť ochranu všetkých aktív vo vlastníctve spoločnosti AITEN, a. s., ako i aktív zverených zákazníkmi spoločnosti AITEN, a. s.

Vieme, čo zákazník potrebuje

 • naše skúsenosti - osvedčenými metódami dokážeme analyzovať požiadavky zákazníkov a navrhnúť optimálne riešenia,
 • záruku, že zabezpečíme jeho zmluvami a právom chránené záujmy,

Vieme, čím chceme byť

 • zákaznícky orientovanou vzdelanou spoločnosťou s patričnými znalosťami a „know-how“, s nadštandardnou ochranou vlastných a nám zverených aktív,

Vieme, čo máme

 • informačné technológie - nevtieravé, výkonné a inteligentné, v moderných podnikoch nevyhnutné,
 • personálnu politiku - postavenú na ponúkaní príležitostí pre tých najschopnejších,
 • partnerov - spoľahlivé partnerstvo otvára cestu k prosperite aj našich zákazníkov,
 • ambície - pracujeme na tom, aby sme sa stali excelentnými vo svojej triede,
 • personálny a technologický potenciál na trvalé udržovanie systému informačnej bezpečnosti,

Vieme, čo musíte

 • uspieť - zákazníci očakávajú od IT zjednodušenie a skvalitnenie svojej práce,
 • zabezpečiť informačnú bezpečnosť, starostlivosť o životné prostredie (environmentálne aspekty) a bezpečnosť (ochranu zdravia) zamestnancov a zákazníkov (používateľov) našich produktov,

Vieme, ako to dosiahneme

 • aktuálnosťou, presnosťou, dlhodobou funkčnosťou a spoľahlivosťou našich produktov a služieb,
 • privítaním každej pripomienky od zákazníkov a zamestnancov spoločnosti, ktorá bude mať za cieľ zlepšenie kvality poskytovaných služieb, produktov a firemnej kultúry,
 • pravidelným preskúmavaním funkčnosti jednotlivých prvkov systému kvality a informačnej bezpečnosti uplatňovaním opatrení pre zlepšovanie kvality procesov integrovaného systému riadenia a znižovanie nákladov,
 • angažovaním každého zamestnanca spoločnosti tak, aby si osvojil zásadu: „Kvalita je atribútom činností každého zamestnanca spoločnosti“,
 • rozvíjaním tímovej práce ako predpokladu minimalizácie chýb pri riešení úloh.